Volendam zorgt voor ouderen

Ondersteunt ouderen die bedakken,
als de overheid en privaat het laat afweten.
Wie zijn wij

Wie zijn wij 

Het Fonds Ouderenzorg Volendam zet zich in voor het welzijn van de ouderen op materieel en ideëel terrein. Het Fonds ondersteunt welzijnsactiviteiten voor ouderen die 'bedakken'. Voor inkomsten zijn wij afhankelijk van inkomsten uit bijdragen en fondsenwerving.

De Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam (SFOV) heeft een lange historie. Ze is opgericht in 1992 ten behoeve van het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis Sint Nicolaashof (RK. Bejaardenzorg Sint Nicolaashof) in Volendam.

Het vermogen van SFOV is, met dubbeltjes en kwartjes, voor het merendeel bijeen gespaard door diezelfde bewoners. Op 1 januari 2007 fuseerde Sint Nicolaashof met De Zorgcirkel en werd de nieuwbouw mogelijk. Bij de fusie van Sint Nicolaashof met Stichting De Zorgcirkel (www.zorgcirkel.com) is afgesproken dat SFOV haar middelen aanwendt voor het hele rayon Edam-Volendam. De statuten zijn daartoe op 29 december 2006 aangepast. In het bestuur hebben zitting, Cees de Wit, Annke Smit-Mol, Harrie Horstman, Henk Molenaar en Conny Veerman.

Wat betekent dit in de praktijk:

Geheel in de traditie van de zusters Dominicanessen, die jarenlang de bejaardenzorg in Volendam organiseerden, ondersteunt SFOV de Rooms-Katholieke identiteit van Sint Nicolaashof door bij te dragen aan de kosten van de pastorale zorg. SFOV vindt het van belang dat op meerdere dagen kerkelijke vieringen worden gehouden. Ze ondersteunen de geloofsbeleving en helpen bij het onderhouden van de onderlinge contacten van bewoners.

SFOV besteedt een aanzienlijk bedrag aan de mentale en fysieke gesteldheid van ouderen. Zo is het door de nieuwbouw van Sint Nicolaashof mogelijk om de nieuwste inzichten in bejaardenzorg toe te passen. Uit onderzoek is gebleken dat deze speciale verlichting de alertheid van de ouderen bevordert. SFOV heeft daarom twee daglichtarmaturen gefinancierd. Hiermee is, gespreid over enkele jaren, een bedrag gemoeid van € 75.000,--.

En omdat, zoals iedereen wel weet, bewegen goed is, maakt SFOV samen met Stichting De Zorgcirkel sportbeleving voor ouderen mogelijk. Door een financiële bijdrage (€ 32.000,--) van SFOV is speciale fitnessapparatuur aangekocht. De Stichting De Zorgcirkel zorgt voor de exploitatie, professionele begeleiding en de ruimte. Participatie is mogelijk voor alle ouderen die niet (meer) naar de sportschool willen of kunnen.

Sint Nicolaashof heeft haar eigen nieuwsblad, ‘Het Bedakkertje’, geheel gemaakt door vrijwilligers. Bewoners, vrijwilligers en belanghebbenden van Sint Nicolaashof en Gouwzee worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen beide huizen. SFOV draagt hier jaarlijks ongeveer € 3.000,-- aan bij.

Ten slotte beheert SFOV een omvangrijke kunstcollectie. Schilderijen en kunst uit legaat verkregen. Dit cultureel erfgoed is toevertrouwd aan SFOV en wordt door haar beheerd. De collectie wordt ‘om niet’ in bruikleen gegeven aan Sint Nicolaashof en heeft, voor zover mogelijk, een plaats gekregen in het nieuwgebouwde Sint Nicolaashof.

Wat doen we met uw donatie geld?

Blijk van waardering van zuster Regina (Klooster Bijdorp) en van de Zorgcirkel

Sponsoring voor 60+ bus Edam-Volendam

"Fonds ouderen zorg Volendam zorgt ervoor dat mijn oma zich niet alleen hoeft te voelen en leuke dingen blijft doen"

- Jantje, 14 jaar

"Door fonds ouderen zorg Volendam kan mijn bap meedoen met de vele activiteiten die worden georganiseerd"

- Keesie, 15 jaar

In het zonnetje

Jessica Schilder wint een gouden medaille op het WK in München!

Jessica Schilder pakt goud op het WK met kogelstoten! Lees hier het interview wat de redactie van het Bedakkertje had met Jessica in 2021. 

Interview Jessica Schilder

Na Carla Braan... Bekijk interview »