Jeugd belangrijk speerpunt

De Werkgroep van de Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam wil de jeugd ook gaan enthousiasmeren voor de hulp. Zij vormen voor de SFO een belangrijk speerpunt. “We willen bereiken dat de jongeren zich er meer bewust van worden dat ze zelf ook met ouderdom te maken krijgen. En het zou goed zijn als ook de jongeren hun bijdragen leveren, zowel op financieel als op vrijwilligersgebied. We zijn nog op zoek hoe we de sociale media in kunnen zetten om de jongeren te bereiken. Want we willen ook met een generatie verder werken. We zijn aan het brainstormen om een makkelijke manier te vinden, bijvoorbeeld via een app, zodat ook jongeren een donatie kunnen doen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een kerstgroet sturen via Facebook met een bijdrage, waarvan de meeropbrengst voor de activiteiten van de stichting gebruikt kan worden. De jongeren kunnen donateur worden of zich als vrijwilliger inzetten. De tijden veranderen, en ook de jeugd zal zelf iets dienen te doen.

We willen als stichting de maatschappelijke stages gaan ondersteunen, waardoor de jeugd zich meer bewust wordt van de ouderenzorg”.