Sponsoring voor 60+ bus Edam-Volendam

10-02-2020

Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam is een van de sponsoren van 60+ bus Edam-Volendam. Onlangs ontving Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam hiervoor een zeer dankbare mail. De bussen draaien alweer bijna vijf jaar. 

Wilt u meer weten over de diensten van 60+ bus Edam-Volendam: www.60plusbusdamvolendam.nl

____________________________________________________________________________________________________

Het was weer een mooi en druk jaar voor de 60+ bussen en maart as draaien we al weer 5 jaar.
Gestart met een van de handbalvereniging geleende bus konden we in oktober 2018 onze 2e eigen bus in gebruik nemen.
Dat dit hard nodig was mag blijken uit de groei van het aantal ritten; in 2016 3187 ritten naar in 2019 8998 ritten en de groei is er nog niet uit.
Daarmee wordt het ook steeds lastiger om al die ritten goed in te plannen. Om dat makkelijker te maken voor onze meldpunt ondersteuners zijn we in gesprek gegaan met een soortgelijke organisatie in Purmerend. De ontwikkelaar van hun planningssoftware past die nu aan naar onze wensen; we hopen het in de loop van dit jaar in gebruik te nemen.
Inmiddels hebben we ook een plek als kantoortje  in gebruik mogen nemen in zwembad De Waterdam. Tevens kunnen we daar dan onze bussen parkeren; omdat daar camera-bewaking is hopen we eindelijk af te zijn van diegene die onze nieuwste bus tot 20x keer toe vervuilde met eieren, tomatenketchup  en/of afgewerkte olie.

Wij zijn het VSB-fonds en het Oranjefonds nog steeds veel dank verschuldigd voor  hun schenkingen die de aanschaf van onze eigen bussen mogelijk maakten.
Maar, aanschaffen is de start, het laten rijden en sparen voor vervanging wordt mogelijk gemaakt door u, sponsoren/adverteerders en schenkers,
waarvoor heel veel dank. Dat rijden wordt met veel liefde en toewijding gedaan door onze geweldige ploeg vrijwilligers.
We zijn vol goede moed begonnen aan naar wij hopen weer een mooi en druk 60+ bus jaar.
Bestuur 60+ bus Edam-Volendam,
B. Kok, voorzitter,
L. Eeckhout, penningmeester,
J. Schilder, secretaris,
B. Kruse, coordinator.