ANBI

De Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam (SFOV) is bij beschikking van 5 oktober 2007, vanaf 1 januari 2008, door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Binnen de geldende fiscale regels zijn bijdragen aftrekbaar. Nummer KvK 41234842.