Alles over de Zeilstraat. Het 1e deel.

18-05-2019

In de zomereditie 2018 van het Bedakkertje stond het eerste deel over de Zeilstraat. In dit zeer uitgebreide stuk komen wordt onder andere gesproken over Hein Runderkamp, bekend als Hein van Rikus en Hein de Worst of de Fruitworst. Verder komen ook Zeilstraat 2 (familie Kroon/Pedel), Zeilstraat 4 (familie van Meester Mol), Zeilstraat 6 en Zeilstraat 8 (van Arie Maas) aan bod. Een uitgebreid artikel, ga er maar eens voor zitten.

Lees hier het eerst deel:

Zeilstraat

Met dank aan:
Cobi de Blécourt-Maas, Maartje en Wim de Boer, Jaap Buijs; Kees de Boer (Pet); Sam Kok; Evert Koning; Gerrit Plat en Annie Koning; Sijmen Runderkamp en Gaar Bond, Jan Schilder (Vik); Anneke Schilder-Steur; Kees Schilder (de Bok en Jans van Baarsen; Jan Tol (Jobse); Gaar Kes-de Boer.

Je zou het niet zeggen, maar de Zeilstraat was verhoudingsgewijs misschien wel één van de grootste winkelstraten in het oude Volendam. De naamgeving van deZeilstraat en van de daaromheen liggende straten in de 2e helft van de jaren ’20 vande vorige eeuw was niet vanzelfsprekend. Er werd pittig over gediscussieerd in de gemeenteraad. Zie hieronder.

De Zeilstraat was er eerder dan de Roerstraat. Het eerste gedeelte van de Vissersstraat tot de Sint Lambertusstraat (Land van Pelk) werd in 1912 al zo genoemd. De rest de Vissersstraat was er nog niet.

Waar nu het plantsoen is tussen beide straten lag het 2e voetbalveld. Dat voetbalveld naast de Vincentiuskerk werd op 25 maart 1923 in gebruik genomen. Het heeft dienstgedaan tot oktober 1947. Kees de Boer (Pet) herinnert zich dat hij mocht helpen bij het slopen en opruimen van het oude voetbalveld. Hij mocht mee op de kar van Siem Kemper en het hout vasthouden tot aan het nieuwe veld aan Sportlaan.

Aan het begin van de Zeilstraat nabij het oude voetbalveld stond ook een kleedkamer. Het was niet echt een kleedkamer. Het was meer een washok. Het eindigde achterom bij de woning van de legendarische Hein Runderkamp (Hein van Rikus) en Eppie Tol. Hein en zijn vrouw ontvingen thuis de scheidsrechter. Die kon zich dan daar omkleden en na afloop wassen. Hein is jarenlang de vaste grensrechter geweest van Volendam. Hein en Eppie woonden met hun grote gezin lange tijd in de Giekstraat.

Zeilstraat 2

Deze woning was eigendom van Grote Dirk de Boer {Anekaan}(*05081893/†30031976), eerst gehuwd met Hilletje Bont (*23021895/†13071927).Het huis had de voordeur aan de zijgevel en was dus ook geadresseerd aan de Zeilstraat. Zij kregen 6 kinderen. Hilletje Bont overleed bij de geboorte (doodgeboren) van haar 6e kind. 3 kinderen overleden binnen het jaar waaronder het doodgeboren kind. Kees overleed op 12-jarige leeftijd op 23 december 1923. Zij waren toen al verhuisd van de Zeilstraat 2 naar de Sijmen Molstraat 4.

Grote Dirk de Boer (Anekaan) trouwde later met Jannetje Tuip (Bokkie) {*04101897/†03081964). Zij kregen samen nog 4 kinderen:
Jaap (*16011933/†23112002), gehuwd met Cisca Spithoven (*10061937). Zij woont aan de Julianaweg.
Gaar (*25051934) was gehuwd met Kees Kes (*05081932/†18121986). Gaar woontin de Roerstraat.
Jaap (*16101936) is priester en woont in Brazilië.
Jannig (*16101936) was gehuwd met Jan Schilder (*01071936/†09012000)[Kakes/Architect]. Jannig woont in de Papaverstraat.

Van de kinderen uit het 1e huwelijk bleven in leven Jan (Jan van Dirk Anekaan){*07121921/†18071991}, gehuwd met Aaltje Buys (Aaltje van Jurrie) {*02071923/†04042013}. Zij woonden aan de Sint Vincentiusweg. Klaas deBoer(KBK) is een van hun kinderen. Kees, een andere zoon, woont in het ouderlijk huis.

Huib de Boer(*20061924/†07111912) bleef ook inleven. Huib was gehuwd met Keesde Boer (*23021924/†24121969). Zijwoonden later in de woning van haar ouders, Zeilstraat 2. Kees en Huib de Boer hadden geen kinderen. Na het overlijden van Kees verhuisde Huib later naar een nieuwe woning in de Giekstraat 14. Ze liet dit huis bouwen op de grond waar eerder de woning en winkel stond van de familie Hein Runderkamp (Hein de Worst).

Alvorens Huib en Kees de Boer deze woning gingen bewonen, woonde in de Zeilstraat 2 de wel bekende Familie Kroon (Pedel). Hein Kroon[Pedel] (*01101919/†02071996) enMaartje Molenaar [Slap](*14061920/†19041987) hebben hier gewoond.

Zij hebben in de Zeilstraat het leven geschonken aan hun kinderen Maart, Wolt, Piet(†) en Jaap. Marie en Hans zijn na de verhuizing in 1951 geboren in de Oranjestraat nummr 5.

1. Maart (*09081946) is gehuwd met Wim de Boer (*23071945). Zij wonen aan de Julianaweg.

2. Wolt (*07121947) was gehuwd met Nico Bootsman [Pipo]. (*30051947). Wolt woont in de Tulpenstraat.

3. Piet (*14051949/†24052016) was gehuwd met Jannig Koning (*02081950).Piet overleed door complicaties tijdens een neusoperatie. Hij was postbode van beroep. Hij maakte deel uit van de legendarische Porgels. Janning woont Willem van de Bergstraat.

4. Jaap (*13091950) is ongehuwd en woont aan Het Top.

5. Marie (*27111952) was gehuwd met Jaap van Wissen (*18071948/†25052018). Marie woont in de Plutostraat.

6. Hans (*12091980) is gehuwd met Tiny Tuip (Kappie) {*19021959}. Zij wonen in de Mr. Mührenlaan.

Sinterklaas is een Amsterdammer, een broer van antiquair Hans Hageraat uit de Spiegelstraat. Ze hadden een antiekzaak naast de viswinkel van Jan Smit (Jan de Kip) en Piet Smit (Piet de Kaan). Maartje, een (schoon)zus van Hein en Maart, had in die antiekzaak gewerkt. Zo te zien heeft iedereen duidelijk ontzag voor de goedheiligman en zijn trouwe knecht. Wellicht heeft Sint gezegd dat deze lieve kinderen als ze groter worden wel moeten letten op hun taalgebruik!

Voordat Hein Kroon (Pedel) en Maart Molenaar (Slap) in de Zeilstraat gingen wonen, waren de (schoon)ouders van Hein Pedel en Maartje Molenaar de bewoners vanZeilstraat 2. Dat waren Piet Molenaar (*18051988/†30061944) en Maartje Bootsman[Maorie van de Slappe] (*18051887/†21071945). Zij huurden de woning van groteDirk de Boer (Anekaan). Piet Molenaar is op tragische wijze om het leven gekomen.

Op donderdagochtend 29 juni 1944 werd door Engelse jachtvliegtuigen (foutje !!!) het vuur geopend op het trammetje. De vliegtuigen vlogen ter hoogte van het‘Gouwtje’. Het eerste mitrailleursalvo miste de tram. De tweede trof doel. Bij dezeaanslag werd een arm* van Piet Molenaar eraf geschoten. Deze bloedige aanslag zorgde voor 6 doden, 2 zwaargewonden en vele lichtgewonden. Piet Molenaar bloedde hevig waardoor hij het bewustzijn verloor. EHBO-ers vonden hem bij het derde klaphek. Hij overleed in het ziekenhuis te Purmerend. Zijn vrouw Maartje Molenaar was met een kennis in een vrachtwagen meegereden en werd ook bestookt door geallieerd vuur. Zij konden gelukkig dekking zoeken achter de zeedijk.

*De alom bekende en inmiddels overleden Piet Kroon was vernoemd aan zijn bap en had net als zijn bap in latere jaren ook maar één arm.

Na het overlijden van de moeder van Maart op 21 juli 1945 zijn Hein Kroon (Pedel) en Maartje Molenaar getrouwd op 7 oktober 1945. Zij gingen vervolgens wonen in de Zeilstraat 2. Twee zusters van Maart kwamen inwonen en ook haar broer Kees (Lange Far).

Lange Far is, nadat hij bij Hein en Maartje had ingewoond, de wereld gaan verkennen (o.a. grote vaart). Hij had geen vaste verblijfplaats. Op Volendam sliep hij waar plaats was bij familie, zoals bij Hein en Maartje, of in een bootje in de haven. In Roosendaal is hij in 1969 overreden en overleden. Hij is in Roosendaal begraven.

Zus Maartje (*19111927/†28112011) was eerst gehuwd met Thames Bond (deGoudbal){*01081925/†06031989}. Ze heeft daarna ruim 23 jaar een relatie gehad met Nico Coomen uit Wervershoof. Hij is 92 jaar geworden en overleden op 3 juni 2018. Zus Aal was gehuwd met S. Velzeboer. Zij vertrok van Volendam. Haar oudste zuster Trijntje was gehuwd met Cor Heijnis en woonde in Den Haag.

Broer Jaap was getrouwd met Alie van Baarsen (van de zandschuit) en woonde boven de huidige souvenirwinkel van Karels op de dijk. Ze zijn later gescheiden. Ze kregen 3 kinderen. Jaap is later met zijn broer Lange Far de wereld gaan verkennen. Hij is uiteindelijk in Den Bosch terecht gekomen en gaan samenwonen met ‘Tante Mien’. Hij is in Den Bosch overleden en begraven.

In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft aannemer Jan Tol (Dollie) de woning Zeilstraat 2 gekocht. Hij maakte de afspraak dat hij een nieuw huis voor Huib de Boer (Kees was al overleden) zou bouwen op de plaats van de min of meer onbewoonbaar verklaarde woning van de Familie Runderkamp - Tol (Hein de Worst en Eppie van Ouwe Hein Tol).

Tegenwoordig zie je nog zelden dat een woning onbewoonbaar wordt verklaard. Vroeger kwam dat meer voor. De gemeente bepaalde dat. Het was min of meer ook een duidelijk signaal dat er andere huisvesting moest komen voor de bewoners. Het huis van Hein en Eppie verkeerde in slechte staat. Er was veel achterstallig onderhoud. Lag dat aan de huurbaas die geen onderhoud pleegde of lag het aan de huurder die daarom de huur niet (op tijd) betaalde?

Het viel aanvankelijk niet mee voor het gezin van Hein en Eppie om andere huisvesting te vinden. Broer Willem Runderkamp was weliswaar wethouder, maar wilde er niet van beticht worden dat hij zijn broer voortrok. Uiteindelijk was het de pastoor door wiens bemiddeling een verhuizing kon plaatsvinden naar de Julianaweg 105.

Toen de nieuwe woning van Huib aan de Giekstraat klaar was zou aannemer Jan Tol (Dollie) op het perceel Zeilstraat 2 een winkel met bovenwoning bouwen. Die plannen zijn niet doorgegaan. Naderhand heeft zoon Henk Tol (Dollie) daar een prachtige woning gebouwd. Hij woont er nog steeds.

We veroorloven ons een uitstapje naar de Giekstraat. De namen van Hein Runderkamp en Eppie Tol waren nauw verbonden met de woning en de plek Zeilstraat 2. Eerder woonden Hein en Eppie in de Burg.

Kolfschotenstraat. Daarna verhuisden zij naar de Meergracht 9. Daar zijn Rikus en Huib geboren. Alle andere kinderen werden geboren in de Giekstraat 14. We hebben het dan over een bijzonder gezin. Verdriet is dit gezin niet bespaard gebleven.

Hein en Eppie kregen 14 kinderen:

- Rikus (Hendricus/Hein) {*17031935/†07061981}. Rikus was o.a. keeper van het 3e/4e elftal.

- Huib (*02101936) was gehuwd met Jan Plat (Bot) {*26021932/†17082002}. Zij woont in een aanleunwoning bij Sint Nicolaashof.

- Griet (*06121937/†17071996). Griet was blind. Zij overleed nadat ze slechtséén nacht in Sint Nicolaashof woonde.

- Henk (*11031939/†0301999) was gehuwd met Jansje Bond (*10041943). Jans woont tegenwoordig in de Gouwzee. Henk was zeer actief bij de voetbal. Henk is jarenlang voorzitter geweest van de supportersvereniging.

- Wim (*04041940) is gehuwd met Marie Koning (Bart) {*27101936}. Zij wonen in de Narcissenstraat.

- Gaar (*29111941) is gehuwd met Hans Martius. Zij wonen in Purmerend.

- Sijmen (*01051943) is gehuwd met Gaar Bond (*12041947). Zij wonen in het Kievitplantsoen.

- Jan (*18041944/†12062002) was gehuwd met Gaartje Mooijer (Pluk) {*09011948). Gaartje woont op het Siriusplein.

- Antje (*07011946/†20102012).

- Jannig (*29121947/†08012009)

- Greetje (*03061949/†20101950)

- Loek (Luuk) {*23081950/†23092000} was gehuwd met Bep Plat (Pluk) {*17031954/†05052008). Luuk was vernoemd aan Ome List.

- Klaas (*15091951), is gehuwd met Lena Steur (*07011958). Klaas is al jarenlang ziek. Lena woont in de Herm. v.d. Haarstraat

- Nel (*30011953) woont op Het Top.

Rikus, Griet, Henk en Jannig overleden plotseling. Antje is voor de wet gehuwdgeweest met Hein Schilder (Loege){*07091941/†03092007}. Hein trouwde later met Coby Groenewoud. In de periode daarna tot aan de kerkelijke inzegening zag Antje het toch niet zitten. Einde oefening.

Sijmen en Gaar vertelden dat Jannig altijd graag kinderen had gewild. Ze had graag een kind willen adopteren. Sijmen en Gaar zouden in dat geval voogd worden. Toen was dat ongehoord. Vandaag de dag zouden we er niet meer vreemd van opkijken.

Vader Hein was een bekwaam slachter. Hij slachtte bij alle slagerijen in Volendam. Doorgaans werd er niet met geld betaald, maar met goederen. Zo had het gezin in ieder geval vlees, aardappelen, groente en fruit. Om het hoofd boven water te houden moest er veel en vaak garnalen gepeld worden.

Toen er een keer gepeld moest worden en Sijmen verzuimde omdat hij ging voetballen, viel dat begrijpelijk niet in goede aarde. Moeder Eppie loste het probleem wijs op. Toen Sijmen weer eens wilde voetballen zei ze, dat hij dat best mocht, maar als zijn medespelers nou eerst hielpen met pellen, dan kon Sijmen eerder voetballen! Die aanpak loonde waarbij Eppie, als er weer gevoetbald moest worden, wel wat meer garn op tafel legde. Het mes sneed zo aan 2 kanten.

Sijmen en ook de andere jongens moesten bovendien helpen met venten. Wim was zo goochem om Sijmen 2 sigaretten te schenken als hij voor hem ging venten. Als Sijmen dat deed, kon Wim bij ome Willem een paar uur slachten voor beduidend meer centen.

Het kon niet anders. Soms werd de school verzuimd. Het was nodig om de drukke wijk te venten. Het kwam natuurlijk ook niet uit als je voor straf moest nablijven. Vader Hein had zo zijn eigen methode om daaraan paal en perk te stellen. Toen Sijmen weer eens voor straf moest nablijven ging vader Hein zelf polshoogte nemenen vragen om ‘uitleg’. Hij deed dat in zijn slachterspak en nam zijn slachtersmessenmee. Meester Boon is de confrontatie blijkbaar nooit te boven gekomen.

Zeilstraat 4

Deze woning was eigendom van de kerk. De kerk had meerdere woningen in zijn bezit. Een van de redenen was, wilde Volendam beschikken over onderwijzers, dan moesten die toch een fatsoenlijke huisvesting krijgen en de woningbouwverenigingbestond nog niet. Pas in 1946 werd in Volendam ‘De Vooruitgang’ opgericht.

Meester P.J. Driessen heeft om die reden in de Zeilstraat 4 gewoond. Meester Verhoef heeft er ook gewoond. Meester Verhoef haalde in 1927 zijn hoofdakte en van 1930-1935 was hij hoofd van de school. Zie hieronder een bericht uit de krant van 31 juli 1923.

Onze dorpsgenoot de heer H. Th. Verhoef legde in de afgeloopen week met gunstig gevolg het examen af voor hoofdacte.

Meester Verhoef werd in 1919 onderwijzer in Volendam. In 1930 werd hij hoofd van de Sint Jozefschool (B) – nu de huidige Sint Jozefschool – omdat meester Mühren er de voorkeur aan gaf terug te keren als hoofd van de na de brand nieuw gebouwde Sint Jozefschool (A). Deze school werd later vaak de school van meester Mol genoemd. Simon Mol was daar hoofd. De Jozefschool (B) was bekend onder denaam ‘school van meester Doede.’

Meester Verhoef verliet in 1935 Volendam. De crisistijd was de voornaamste oorzaak. Hij was bang dat zijn kinderen later geen baan konden krijgen. Hij verhuisde naar Gouda.

Bij zijn afscheid schreef meester Verhoef het volgende artikel in het blad ‘Levend Water’, de voorloper van de NIVO.

“Aan mijn Volendammer vrienden

Toen ik voor het eerst op Volendam kwam als een ventje van een jaar of negen, maakte dit dorp een enorme indruk op mij. Het was op een zondagmiddag en de haven lag vol met botters. En op de dijk liepen honderden mensen in klederdracht. Ik kreeg het gevoel alsof ik tussen een leger reuzen dwaalde. En die mannen praatten op hun bekende luidruchtige manier. Ik wil wel bekennen dat ik blij was weer veilig de terugtocht naar huis te kunnen aanvaarden.

Later ben ik nog meerdere malen in Volendam geweest. Toen ik in 1919 als onderwijzer solliciteerde naar een betrekking aan de Jozefschool wist ik reeds dat Volendam een dorp is waar een groot geloof heerst. Bij mijn sollicitatie zag ik op het Kerkeplein een Volendammer lopen, die uit volle borst hele stukken uit het Gloria liep te zingen. Toen stond ik verbluft. Later ontdekte ik, dat het onze goede vriend Jan van Taaiem was geweest.

Onder de vele herinneringen aan Volendam zijn er twee die boven alles uitsteken. Dat zijn die aan het grote geloof en aan de verbazingwekkende goedgeefsheid van de Volendammers tegenover iedereen die hulp nodig heeft. Dat zijn ook de twee voornaamste deugden die ik dikwijls aan de Volendammer jongens heb voorgehouden. Daarbij vertelde ik dat het mijn vaste overtuiging is, dat een volk dat met deze twee deugden de crisisjaren weer te boven zal komen en weer rijker op zal bloeien, en dat wens ik jullie van harte toe.

H.Th Verhoef, Gouda.”

Op het adres Zeilstraat 4 heeft ook het gezin van meester Simon Mol gewoond in de periode van 1937 – 1954.

Simon Mol (*02111911/†14081996) is geboren in Onderdijk, gemeente Wervershoof,onder de rook van Medemblik. Hij doorliep de kweekschool in Beverwijk en solliciteerde op zijn 19e naar een betrekking als onderwijzer op de rooms-katholieke jongensschool Sint Jozef te Volendam. Als hij is aangesteld vindt hij een kosthuis op de Edammerweg bij Sijmen van Jentje en zijn vrouw Aal. Sijmen en Aal hebben in die jaren meerdere onderwijzers een kosthuis geboden.

Meester Klaas Zwarthoed (Doede) werd al jong weduwnaar. Hij zocht een dienstmeisje voor het huishouden en voor de opvoeding van zijn drie jonge kinderen Alie, Ans en Jaap. Als zijn eerste vrouw Maria Vlaar veel te jong overlijdt herinnert meester Doede zich het gezin Van de Berg uit Anna Paulowna, waar hij als jong schoolmeester een aanstelling heeft gehad. Dat grote gezin is bij de opkomst van de nieuwe bollenstreek overgekomen van Lisse naar Anna Paulowna.

Met de jongste van 14 kinderen nog in de wieg komt vader Van de Berg door een noodlottig ongeval te overlijden. De grote kinderen uit het gezin zoeken een betrekking en de pastoor heeft een goede oplossing voor Corrie. ”Zou het niet wat zijn als zij zou dienen in het huishouden van Meester Zwarthoed?” Meester Doede isdan inmiddels al naar Volendam verhuisd. En zo gaat Corrie op 16-jarige leeftijd op de fiets naar Volendam.

Simon Mol krijgt verkering met Corrie van de Berg (*15121916/†27082001), geborente Lisse. Na enkele jaren krijgt Corrie van Meester Zwarthoed te horen dat haar diensttijd afloopt, want hij gaat binnenkort hertrouwen met Theodora van Roosmalen. Uit dat huwelijk zijn Thea, Henk en Maria(†) geboren.

Dan besluiten Corrie en Simon ook te trouwen, want Corrie terug naar Anna Paulowna betekent het einde van de verkeringstijd. Het huwelijk vindt plaats op 20 augustus 1937 in Anna Paulowna. Zij huren een huisje van de kerk, Zeilstraat 4. Simon verzorgt uit dankbaarheid jarenlang de boekhouding van de Vincentiuskerk.

Het hele gezin Mol is in de Zeilstraat 4 geboren.

1. Jaap (*20061938) woont nu in Veldhoven. Hij is een groot deel van zijn werkzame leven in dienst geweest bij Philips in Eindhoven.

2. Corry (*25091939/†26032010) was gehuwd met Thijs Bond (deKouwe){*20061936}. Thijs woont in de Asterstraat.

3. Adrie (*13031941/†09032012), was gehuwd met Jaap Molenaar(Havenmeester) {*06091936}. Adrie is jarenlang raadslid geweest voor het CDA. Jaap woont nu Julianaweg.

4. Martien(*12081942), woont in Schoorl. Het uitvaartcentrum Het Mirakel dankt zijn naam ook een beetje aan Martien. Hij schonk het tableau van de Stille Omgang (Mirakel van Amsterdam). Het hangt in de Kerkebreekzaal. De huidige credenstafel (voorzijde) op het altaar in de Sint Vincentiuskerk is ook geschonken door Martien. Martien is na zijn ULO tijd begonnen in de zandhandel van Van Baarsen in Amsterdam Noord. Uiteindelijk heeft hij jarenlang een steenhandel in Schoorl gehad alsook een centrum voor antieke bouwmaterialen.

5. Anneke (*21031944)is gehuwd met Bart Smit(van Gaartje van Koppie){*14111940}. Bart is de grondlegger en naamgever van allespeelgoedzaken met de naam “Bart Smit”. Zij wonen in de Anemonenstraat.

6. Ria (*14121945), was gehuwd met Evert Veerman. {*11101944/†28082006}.Ria woont met Simon Terpstra in Edam.

7. Piet (*18091948) is gehuwd met Lia Tol (*06041950). Zij wonen in Edam.

8. Elly (*14041950) was gehuwd met Kees Plat (Zoute). {*05061948/†27041992). Elly woont in het Apolloplantsoen.

9. Willy (*06121951) is gehuwd met Kees Smit (Mittes){*22031947}. Zij wonen in het Apolloplantsoen.

10. Siem (*14021953) is gehuwd met Gré Boots (*27051952). Zij wonen in de W. van Nieuwenhovenstraat.

11. Paul (*24051954) woont in de Meester Mührenlaan.

 

Meester Mol overleed in 1996 en zijn vrouw Corrie in 2001, beiden op de gezegende leeftijd van 84 jaar. Zij kunnen terugkijken op heel veel mooie en gelukkige jaren in hun geliefde Volendam.

In 1954, Paul is nog maar een paar weken oud, verhuist het gezin van meester Mol naar de Boegstraat 37, naar de woning van graanhandelaar Jaap Jonk. Een hele vooruitgang voor het gezin, want het is een mooie en grote woning met een echte open haard!

De woning Zeilstraat 4 is dan nog steeds eigendom van de kerk. De woning wordt gekocht door Albert Koning (van Broer){25101918/†21081975} en Neeltjede Boer(Pet){*1611919/†09012006}.

Dochter Annie vertelt dat zij en haar oudere zus Nel geboren zijn op de Julianaweg 174. Piet, Kees en Liesbeth zijn in de Zeilstraat geboren.

Albert en Neeltje kregen 5 kinderen.

Nel (*11061950) is gehuwd met Andries Buurs (*10101955). Zij wonen aan de Westwal.
Annie (*22031952) is gehuwd met Gerrit Plat (Zoute) {*04081950}. Zij wonen in de Mr. Mührenlaan.

Piet (*02111954) is getrouwd met Griet Kwakman (Moon) {*06121958}. Zij wonen aan de Abbert.
Kees (*07071958) is ongehuwd en woont in Edam.
Liesbeth (*30031961) is gehuwd met Mario van Baarsen (*12091959). Zij wonen aan de Karveel.

Albert Koning was hoofduitvoerder bij Hein Schilder (Hein van Madoet). Hij overleed plotseling tijdens bouwwerkzaamheden aan het Sint Nicolaashof. Hij was toen nog maar 56 jaar.

Gerrit en Annie kochten de woning Zeilstraat 4 in 1971/1972 en gingen er wonen vanaf hun trouwdag.

Zij verhuisden later naar de Mr. Mührenlaan. Na Gerrit en Annie hebben Peter Haan en Gerda Visscher hier gewoond. De woning is nu eigendom van Henk en Ingrid van der Waarden. Zij wonen er met hun 2 kinderen.

Zeilstraat 6

Het pand Zeilstraat 6 was een groot pakhuis met verdieping. Het was eigendom van Arie Maas.

Nadat Jaap Buijs (Oloot) het venten met scheermesjes van het merk Oloot voor zijn vader zat was, begon hij in de Zeilstraat 6 speelgoed van hout te maken. Vooral het maken van autootjes liep als een trein. Het ging zelfs zo goed dat aannemer Japie Buijs (Edammerweg) ook speelgoed ging maken. Dit vond Oloot natuurlijk niet zo leuk. Er ontstond een behoorlijke concurrentieslag. De onderlinge verstandhouding leed er overigens niet onder. Zo werden er voetbalwedstrijden tegen elkaar georganiseerd. Ieder had zijn eigen naam. De jongens van Oloot waren de Autootjes. Het personeel van Jaap Buijs noemde zich gemakshalve ook de Autootjes. Het was dus de wedstrijd van de Autootjes tegen de Autootjes.

Of het nou door de concurrentie kwam of door de ondernemersdrift van Jaap Buijs, hij liet het speelgoed voor wat het was. Hij begon met verkoop van tafels en stoelen en wat daarvan terechtgekomen behoeft verder geen uitleg. Tientallen jaren leidde Jaap Buijs (Oloot) een grote woninginrichtingszaak. Je kon bij Oloot alles verkrijgen voor de inrichting van een woning. Meubels, karpetten, tafels, stoelen, bedden etc. Je kon niet om nee komen. Zijn zaak was eerst gevestigd aan de Julianaweg (nu o.a. Smile computers). Jaap Buijs kocht later de fabriek van de WALA aan de Prins Bernhardlaan. Hij had daar voor die tijd een heel grote meubelzaak.

Daarna begon Kees Schilder (de Bok) in het pand Zeilstraat 6 een zogeheten‘zakkeprik’. Hij herstelde gebruikte juten zakken. Het werken in dat bedrijf was eenstoffige bezigheid. Kees de Bok was handig om personeel te werven. Hij beloofde aan jonge jongens dat als zij het hele jaar ook op zaterdag wilden werken, zij aan het eind van het jaar een brommer cadeau kregen.

Het bedrijf van Kees de Bok was niet altijd gevestigd op de Zeilstraat 6. Hij woonde in de Giekstraat 7. Op zijn achterstraat begon Kees daar een rokerij. In 1956 startte hij met zijn zwager Duks een rokerij op het Havendijkje. De rokerij (de Kale) bestaat nog steeds.

Het bedrijf van de juten zakken begon in 1956 op het Dril. Niet veel later verhuisde het bedrijf naar de Zeilstraat. In 1957 werd het bedrijf verplaatst naar de Parallelweg. Het werd de Firma Schilder & Co. Kees de Bok leidde het bedrijf met zijn 2 zoons Klaas en Japie. Later kwam neef Joep Plat (Duks) erbij. Het bedrijf werd uitgebreid met het maken van regenkleding.

Kees de Bok en zijn gezin verhuisden in 1957 naar hun nieuwe woning aan de Julianaweg 58. In de Giekstraat ging Gaar Veerman (Gaar de Bok), die als wees thuisgehaald was bij Kees de Bok, wonen met haar echtgenoot Jaap Tol (Jabel).

Vervolgens vestigde zich op de Zeilstraat 6 Kees Kroon (van Isse){*02101927/†08032006}, gehuwd met Tini Bos (*31051930). Zij begonnen daar eenviswinkel. De viswinkel liep als een tierelier, vooral door de komst van de woningbouwwoningen in de omgeving en het groeiend aantal grote gezinnen in die buurt. Kees Kroon, aldus zijn vrouw Tini Bos, wilde zijn zaak uitbreiden. Dat kon beter in Amsterdam en Utrecht. Tini Kroon-Bos woont nog op de Julianaweg.

Na Kees van Isse nam Jaap Tuijp (Jaap Stiek) de viswinkel over. De lege bovenverdieping werd na een tijdje in gebruik genomen door wat vriendenploegen die hier een leuke soosruimte hadden gemaakt.

Het bracht Jaap op het idee om boven een bar te maken.‘De twee Vaten’ waseen schot in de roos. Zoals zo vaak met horeca in de buurt, kwam er overlast. Toch duurde het nog enige tijd voor er werkelijk werd ingegrepen. De gemeente bepaalde uiteindelijk dat de bar dicht moest.

Het gevolg van de sluiting van De Twee Vaten was dat het in de viswinkel nog drukker werd. De bieromzet steeg behoorlijk. Jaap Stiek zette er twee tafeltjes bij en het werd nog gezelliger.

Je zou het bijna vergeten, maar daarna was jarenlang in het pand Zeilstraat 6 Bloemenzaak Claudia gevestigd.

Zeilstraat 8

Arie Maas (*24051912/†27051999) is geboren in Volendam. Hij is een telg van hetbekende geslacht Maas. Zij waren op diverse fronten actief in de gemeenschap vanVolendam. Arie was gehuwd met Nelly Slooten (*13051914/†21122001). Zij isgeboren in Takengon, Atjeh, Sumatra in Indonesië. Arie Maas en Nelly Slooten kregen 2 kinderen, t.w. Cobi [20011944] (Cobi de Blécourt-Maas) en Nico.

Cobi vertelde dat haar grootmoeder Wilhelmina Slooten-van der Laag onderwijzeres was. Voor de Eerste wereldoorlog heeft ze nog ongeveer 10 jaar lesgegeven op de lagere school in Volendam van Meester Demmer. Haar grootouders zijn met de‘handschoen’ getrouwd.

Trouwen met de handschoen is een huwelijkssluiting waarbij een van de partners niet aanwezig kan zijn en wordt vervangen door een gevolmachtigde. Een meer juridische term is "trouwen bij volmacht". Trouwen met de handschoen werd in vroegere tijden vooral gedaan onder adellijke personen. (Bron: Wikipedia)

De grootouders van Cobi woonden in de rimboe, waar geen arts of verzorging was. Daarom is de grootmoeder van Cobi voor de geboorte van haar moeder Nelly Slooten een paar maanden voor de bevalling naar Takengon gereisd. Dat was een paar weken reizen door het oerwoud. Dat gebeurde gedeeltelijk per draagstoel en gedeeltelijk per paard. Grootmoeder hield vol dat ze ook per olifant is vervoerd. De grootmoeder van Cobi nam haar intrek bij een vriendin die verpleegkundige was en die in de verhalen altijd tante Anna werd genoemd. Drie maanden na de bevalling werd de terugreis aanvaard.

Nelly Slooten is voor haar huwelijk met Arie Maas 10 jaar hoofd geweest van de kleuterschool (fröbelschool) in Edam. Ze kon als geen ander organiseren.

Cobi: “In Volendam waren, net zoals elders, meisjes die op jonge leeftijd een baby verwachtten en niet altijd getrouwd waren. Meisjes konden niet altijd opgevangen worden bij hun ouders. Dan moest Nelly Slooten op de een of andere manier regelen. Er was toen nog geen echte gezinszorg of opvang. Cobi vertelde dat Pastoor Hoogervorst, haar moeder en nog twee dames toen een voorloper van de gezinszorg hebben opgezet. Ze vergaderden geregeld bij ons thuis, altijd in de avond. Dat overleg heeft zeker 10 of 15 jaar geduurd.”

Het pand Zeilstraat 8 bestond al voor Arie Maas en Nelly Slooten er gingen wonen. Het was eigendom van dokter Wevers die het heeft laten bouwen voor zijn ouders.

Voor de Tweede Wereldoorlog hebben Arie Maas en Cor Maas (melkwinkel) samen het pand gekocht, evenals de loods die ernaast stond. Toen Arie Maas en Nelly Slooten in 1943 trouwden heeft Arie Maas het pand helemaal in eigendom gekregen. Hij hield kantoor in de achterkamer. Vijf jaar na de oorlog is het kantoor ernaast gebouwd in de tuin die naast het huis was en de garage die er achter was. De garage is lang verhuurd geweest aan de gemeentesecretaris die een auto had.

Arie Maas werkte voor de Tweede Wereldoorlog bij de Twentse Bank in Edam. In de crisistijd kon hij daar zelfs directeur worden. Dat wilde hij niet, want hij wilde een eigen administratiekantoor opbouwen. Jan Keizer (Aaltje) heeft ruim 20 jaar bij Arie Maas gewerkt. Het kantoor was toen nog in de achterkamer. Jan Keizer werd later boekhouder bij het loodgietersbedrijf Lou Buijs. Anneke Schilder-Steur heeft ook lange tijd gewerkt bij Arie Maas. Ook Cor de Lange heeft nog een tijdje bij Arie Maas gewerkt, aldus Cobi. Cor de Lange begon later een eigen kantoor op de hoek Julianaweg/Edammerweg.

Cobi’s grootvader Slooten zat in Edam in het bestuur van de Rabobank, toen heettedat nog Boerenleenbank. Zij wilden uitbreiden naar Volendam en zochten voor de zaterdagmiddag een kantoor in Volendam. Dat was in de tijd dat net niet meer dehele zaterdag werd gewerkt. “Dus zaterdagochtend zaten mijn vader en Jan Keizer ernog. Daarna moest het kantoor worden schoongemaakt en op zaterdagmiddag om 2 uur startte de Boerenleenbank, tot 4 of 5 uur. Stek de Boer zat daar kantoor te houden voor bankzaken. Daarom was de 1e vestiging van de RABO-bank (Raiffeissenbank – Boerenleenbank) in de Zeilstraat in het kantoor van Arie Maas,”aldus Cobi.

Arie Maas bracht daar ook het geld van de melkboeren. Die waren in Volendam gesaneerd. Dat betekende dat niet elke melkboer door het hele dorp ventte met in elke straat een of twee klanten, maar dat iedereen een wijk kreeg toebedeeld. Op vrijdagavond werden bij Arie Maas de weekinkomsten besproken en werden de inkomsten verdeeld. Dat geld werd vervolgens door Arie Maas de volgende dag op de bank gezet. Dat ging elke week zo. De boerenleenbank werd daarna verplaatst naar het pand C.J. Conijnstraat 20 (hoek Gaffelstraat). Dat kantoor was precies zo ingedeeld als het kantoor van Arie Maas in de Zeilstraat. Het pand is al jarenlang in gebruik als praktijk van een dierenarts.

Arie Maas was ondercommandant van het verzet in Volendam. Cobi: “Zij oefenden inde loods naast het huis dat mijn vader en oom Cor in bezit hadden. Daar was een kelder en daar werd geoefend met schieten. Klaas Tol, de Bakker aan de overkant, parkeerde daar de bakkerskarren. Daar waren ook wapens opgeslagen. Hein Schilder (Madoet) was de commandant van het verzet.”

Cobi vertelt: “In Waterland waren in die tijd droppings van wapens door Engelsevliegtuigen. Die wapens werden dan aan parachutes neergelaten en dan moesten die midden in de nacht worden opgehaald, zodat de Duitsers het niet merkten. De wapens werden in de loods opgeslagen en ook verder getransporteerd naar andere verzetsgroepen. Via Radio Oranje werden tussen de berichten door geheime codes weergegeven zodat de ondergrondse wist wanneer die droppings waren. De codevoor Waterland was: “De was is droog Lange Jan.”

Toen Cobi lid was van de Eerste Kamer mocht ze een keer in de Grote kerk in Edam, als kind van een oud-verzetsstrijder, daarover vertellen bij de dodenherdenking.

Cobi bewaart goeie herinneringen aan haar jeugd in de Zeilstraat. De Zeilstraat en omgeving was een ideale straat om verstoppertje te spelen met al die zijstraten en steegjes. Dat deed Cobi vooral met Anneke Mol, die woonde aan de andere kant van de loods en andere meisjes die daar woonden. “In de winter kwam mijn opa Slooten naar Volendam, elke middag. Dan werd er gewandeld en als het slecht weer was dan vertelde mijn opa verhalen. Dat was vaak over Indië, het oerwoud en hoe je daar olifanten vangt. Dan kwamen ook de buurkinderen luisteren.”

Cobi is actief geweest binnen de VVD. In Noord-Holland is ze 7 jaar lid geweest van Provinciale Staten. Ze is ook nog 2 jaar fractievoorzitter geweest in de gemeenteraad van Edam-Volendam toen Hen de Boer wethouder was. Ze is daarna wegens het werk van haar man naar Winterwijk verhuisd. Ook daar heeft ze een periode van 4 jaar in zowel Provinciale staten van Gelderland als in de gemeenteraad van Winterswijk gezeten.

Cobi werkte in die tijd ook bij de Open Universiteit in studiecentrum Hengelo als studiebegeleider Natuurwetenschappen. Daarna volgde de verhuizing naar Landgraaf in Limburg. Cobi woont daar al ruim 30 jaar. Ze heeft in Limburg jarenlang fulltime gewerkt bij de hoofdvestiging van de Open Universiteit in Heerlen. Ze was daar wetenschappelijk medewerker.

Cobi werd in 2000 lid van de Eerste Kamer. Zij heeft toen 1 dag onbetaald verlofaangevraagd. Zij vertelt: “Ik heb daar tot mijn 65e gewerkt. Daarna nog een jaar extra en toen ben ik nog een paar jaar wethouder geweest in Brabant.” Cobi genietnu van haar pensioen, maar zij heeft nog wel verschillende bestuurlijke functies als vrijwilliger. Ze geeft voor de VVD cursussen vooral in Limburg en Brabant om haar politieke en bestuurlijke kennis over te dragen aan een jonge generatie.

Cobi is ook nog kandidaat geweest om burgemeester te worden in Edam-Volendam. Uiteindelijk viel de keuze op Willem van Beek.

Nico, broer van Cobi is naar de HTS in Dordrecht gegaan, omdat daar de enige opleiding in Nederland was waar bedrijfskunde werd gegeven. Daarna heeft hij ook 

weg- en waterbouw gedaan. Hij heeft eerst gewerkt bij Giessen en van Noord. Daarna is hij wethouder geworden in Dordrecht. Vervolgens directeur bij het openbaar vervoer, de RET in Rotterdam. Hij wilde op een gegeven moment zelfstandig werken en is interimmanager geworden. Een van zijn eerste klussen was na de vuurwerkbrand in Enschede het gemeentelijk apparaat saneren. Dat duurde een paar jaar. Zo heeft hij meer klussen gedaan tot zijn pensionering. Hij woont nog steeds in Dordrecht.

De band met Edam-Volendam is gebleven, mede omdat Arie Maas en Nelly Slooten zijn begraven op de begraafplaats in Edam. Cobi komt nog een enkele keer bij haar nicht Coba Boonstoppel en af en toe bij Anneke Steur en Hein Schilder (Koles).

Zeilstraat 1,3,5,7,9 en 10

De rest van de Zeilstraat verschijnt in het volgende artikel. We hebben het dan over de drogisterij van Jo de Boer en de melkwinkel van zijn vader op de hoek Zeilstraat/Schippersgracht. Uiteraard ook over de slagerij van Willem van Rikus Zeilstraat 1-3 en de kruidenierswinkel van Griet Konter en Jan de Pokkes. Zeker ook aandacht voor de onvergetelijke bakkerij van Klaas Tol en Aal Guijt.