Industriestraat en Spieringstraat

31-10-2017

De pulenhokken aan het einde van de W.J. Tuijnstraat zijn in 1949 gesaneerd om plaats te maken voor de bouw van de Amvo en de parkeerplaats. De contouren van de bouwplaats zijn al zichtbaar. Links van de Julianaweg staat de hoedenfabriek De Gouwe Deken, nu ongeveer de plaats van de viswinkel. Daar tegenover stond vanaf 1942 de Flevobioscoop, gebouwd van houten schotten en zeildoek. Deze bioscoop moest later wijken voor het in 1952 geopende Amvo Juliana Theater. Naast de bioscoop staat de kolenloods van Jan Zwarthoed (Blok) in de Bokkingstraat, daar weer tegenover de eerste loods van Nieuw Leven (Henk Tuijp en Dirk Schilder).

Dirks(e)land was het gebied ongeveer vanaf de Julianaweg tot de Ansjovisstraat. Vanaf de Rokersgracht tot aan de Gereformeerde Kerk was het Kerkeland. Het voetbalveld was kort hiervoor verplaatst naar de Sportlaan. Deze prachtige foto is in feite uniek voor Volendam.

Waarom heet de Industriestraat eigenlijk Industriestraat? In het hele gebied omsloten door Julianaweg, Bokkingstraat, Pr. Bernhardlaan en Rokersgracht was industrie en dan met name visindustrie gevestigd. De helft van de Industriestraat werd ingenomen door rokerijen en visloodsen.

Aan de oneven kant had Lou Snoek zijn rokerij. Deze heeft daar gestaan vanaf eind dertiger jaren en werd eind tachtiger jaren in het kader van een grote sanering verplaatst naar de Dwarskuul. Het bedrijf is tientallen jaren geleid door Ton en Jos Snoek, zonen van Lou Snoek en Mientje van den Hogen. De zaak bestaat nog steeds en is in 2003 overgenomen door Mooijer-Volendam B.V. (Carlo en René Mooijer).

Net voor en op de hoek Industriestraat-Bokkingstraat stonden verschillende loodsen. Ze waren in gebruik bij Klaas, Cor, Cees en Bruin Mooijer (Puul). Een van de loodsen deed later op vrijdag dienst als ‘viswinkel’ van Cor Mooijer. Cor begon later aan de Haven in het huis van zijn ouders bar De Puul.

Tegenover de rokerij van Lou Snoek stond een rokerij, die in verschillende handen is geweest. Job Zwarthoed (Job van Jan van Boertje), Jan Butter (Poep), Hein Schokker (Dalm) en als laatste de broers Thoom Veerman (Thoom Tuf) en Jan Veerman (Wels) (*08-01-1924/†09091993).

Sijmen Snoek, een broer van Lou Snoek had hiernaast, op de hoek van de Industriestraat en Bokkingstraat ook een rokerij.
Deze heeft hier gestaan tot aan de eerdergenoemde sanering in het kader van stads- en dorpsvernieuwing. Het bedrijf is verplaatst naar de Morseweg.

De sanering van de rokerijbuurt en industriewijk heeft Kees de Boer (Pet) in zijn functie van technisch gemeenteopzichter van heel dichtbij meegemaakt. De aanbestedingen, toezicht en begeleiding van het geheel was zijn eerste (grote) klus bij de Gemeente. 

Job van Jan van Boertje pand

STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Oud wethouder Jaap Buijs zegt: ‘Over stads- en dorpsvernieuwing gesproken. De operatie om alle visbedrijven uit het centrum van Volendam te verplaatsen dan wel te sluiten kostte handen met geld en was bedoeld om het leefklimaat voor de bewoners te verbeteren. Op zich een goede zaak, maar behalve overlast zorgden de rokerijen ook voor een gezellige aanloop van arbeiders in de rokerijen, die soms dag en nacht doordraaiden en van Volendammers die een ‘vissie’ gingen halen. Vandaar dat de oudere bewoners tijdens de saneringsoperatie vaak tegen elkaar zeiden: “Het zal gerust wel mooi worden en de stank en overlast zijn voorbij, maar ook de reuring is over, er komt geen mens meer langs.”

De bewoners van de Industriestraat, maar ook van de omliggende straten hadden last van rook en stank. Dat staat buiten kijf. De vrouwen hadden met name last als op maandag werd gerookt en het wasgoed niet buiten opgehangen kon worden. Met name bij een zuidoostenwind en mooi weer sloeg de rook ook nog neer en stonk het buiten ‘een uur in de wind’.

Al in de eerste jaren na de ontwikkeling van de Industriestraat werden verzoeken ingediend om de overlast zo veel mogelijk te beperken en verdere uitbreiding van de visindustrie daar te verbieden. 

De gemeente hield strikt genomen woord en stond geen nieuwe visindustrie meer toe. Maar de uitwerking was toch niet helemaal zoals de bewoners hadden bedoeld. Toen in de Spieringstraat een nieuwe garnalenloods werd toegestaan, zou het volgens de gemeente niet gaan om vis, maar om ‘schelpdieren’! Maar mensen leken wel meer berustend dan nu en ze hadden wel door dat vis en het meest bekende schelpdier in Volendam, de garnaal, veel voordelen bood aan Volendam. De loods moest dus ergens komen. Er kwam later zelfs nog een tweede garnalenloods bij.

Een van de mogelijkheden om de overlast voor de bewoners te verminderen was de bouw van ‘een muur’, die woon- en werkgebied zou scheiden. Dit werd onderzocht. Uiteindelijk is daar niets van gekomen. Wel stak deze mogelijkheid af en toe de kop weer op. 

Op de hoek van Industriestraat en Prins Bernhardlaan was een bedrijf. Het was de bekende garage van ‘Slappe Thaam’ Koning en Klaasie. Zij lieten later op de hoek een nieuwe woning bouwen. Bij de bouw van de garage gebeurde een tragisch ongeluk. De vader van Gerrit Vastwijk viel op nog jonge leeftijd van het dak en overleefde de val niet. Hij liet zijn vrouw Jeltje de Geus en zijn zoon Gerrit achter.

Vanuit de Industriestraat keek men de ene kant richting de rokerijen en aan de andere kant stond de Wala met een enorme klok aan de gevel. De Wala was een fabriek voor dameslingerie, in die tijd waren dat vooral korsetten. In de glorietijd waren er meer dan 100 Volendamse vrouwen werkzaam. Hille Schilder (van de Bibber) was jarenlang de cheffin. Later werd Jan Mühren bedrijfsleider. 

Jan de Wit was daar de technische man. Voor de kinderen uit de buurt en ook uit de Industriestraat was de Wala ook een bijzondere plek. De Wala had namelijk een overdekte ingang met trappen. Dat was voor de kinderen van de Industriestraat en omgeving een zogenaamde hangplek, vooral met regen. Alleen het woord hangplek bestond nog niet.

Nadat de Wala haar werkzaamheden moest stoppen, kocht Jaap Buijs (Oloot) de fabriek en maakte er een meubeltoonzaal van. De Vooruitgang heeft daarna de fabriek gekocht, gesloopt en er woningen voor teruggebouwd. 

SPIERINGSTRAAT

SPIERINGSTRAAT in winter gehuld

De Spieringstraat was en is in feite versmolten met de Industriestraat. In deze straat stonden woningen en bedrijfspanden. Daarom nemen we het gedeelte van de Spieringstraat tot aan de Ansjovisstraat ook mee in dit overzicht. Het andere deel komt zeker een andere keer aan bod. Wie in het gedeelte van de Spieringstraat tussen de Aalstraat en de Rokersgracht woonden, waren:

Spieringstraat 1: Hier woonde Sijmen Schilder (Dovie) met Grietje Kieft. Spieringstraat 2: Hier woonde Jaap Bond (Loen), gehuwd met Jannig Tol (van Aart). Spieringstraat 3: De winkel van Neel Plat (van Hein Piet). Later is Kees Plat (van Neel van Hein Piet) een winkel begonnen in de Burg. van Baarstraat 22 (NB: Nu Roses and More). Dochter Griet Plat opende met haar man Albert Jonk een kruidenierszaak aan de Edammerweg/hoek Pastoor van de Weidenstraat.
Spieringstraat 4: Hier woonde Jan de Boer (Hanekaan), gehuwd met Trijntje Molenaar, schipper van de VD 87.
Spieringstraat 5: Hier woonde Jaap Tuip (van Bokkie), gehuwd met Jannig Tuip (Pulebab). Nu woont hier een zoon van Jan Pannekeet en Maart Veerman. Spieringstraat 6: Hier woonde Dirk Kwakman (Bol), gehuwd met Neel de Boer. Hij was schipper van de VD22. Tot het gezin behoorden de kinderen: Kees, Dick, Neel, Aal, Betje, Jan (dokter Bolletje), Jan (Pule) en Antje.
Spieringstraat 8: Hier woonden Piet Kes (Piet van Sansie), gehuwd met Aaltje Zwarthoed. Tot het gezin behoorden o.a. Hans, directeur van de visafslag, Jamberee en Bart Kes (Pelé). 

Slijterij Bacchus

Op de hoek woonde de familie Beers, maar die woonden aan de Rokersgracht. De Familie Beers had achter hun woning een slijterij. Het is ook een feestzaal geweest voor bruiloften en partijen. Hier woont nu Aaf Beers-Schilder (Madoet). 

Twee jongens Spieringstraat met Bolderkar op achtergrond

De Gezonde Apotheek

De winkel ‘De Gezonde Apotheek’ hoorde bij de Rokersgracht, maar de bakkerij zelf stond in de Spieringstraat. Later zijn op de plaats van de bakkerij drie nieuwe huizen gebouwd. 

Industriestraat huis Tuijp Buldog

Spieringstraat 20

Huib Kil heeft hier gewoond met haar enige zoon Kees. Hij is later naar Dedemsvaart vertrokken en fotograaf geworden. Men noemde hem ‘De Voltreffer’. Hij is in 1993 overleden. Huib Kil heette Huibertje Schilder (†18011972). Ze was getrouwd met Kees Kil (visventer). Hij overleed in de leeftijd van 47 jaar († 31031925). Huib Kil was een tante van Marietje Lautenschütz. Huib Kil trouwde later met Karoe Bootsman. Huib en Karoe gingen later uit elkaar. Ze waren niet officieel gescheiden.

Marietje Lautenschütz en haar man Jan Veerman (Poessie) hebben tot 1940 op de Spieringstraat 20 gewoond. Henk en Joop zijn daar geboren. Janet en de andere kinderen zijn geboren aan de Edammerweg.

Jaap Steur van (Jijpert) {*16121914/†26011969} en Neeltje Bond {Neel van Dirk van Duurtje} {*03071920/†30071990}, ouders van o.a. makelaar Dick Steur en oud- voetballer Ben Steur zijn in de loopt van 1939 in de Spieringstraat 20 komen wonen. Daarvoor nog even in Tilburg. Jaap was toen bij de Marine, maar Neel kon er niet wennen.

Ben is niet geboren in de Spieringstraat, maar bij zijn ootje in de woning waar nu broer Dick Steur woont op het Pellersplein, hoek Spieringstraat. Het gezin verhuisde medio jaren ’50 naar de Haringstraat 4. Deze woning was van de vader van Jaap van Jijpert. Dick, Griet, Tini, Jannig en Vera zijn in de Spieringstraat 20 geboren. Jaap is geboren in de Haringstraat. Het gezin telde 7 kinderen.

Vanaf 1954 woonden Klaas Schilder (*18081915/†04101988) (Politiek) en Maartje Mossel (*24081917/†27051993) op dit adres. Zij woonden eerst in de Dirkslandstraat. Zij verlieten met heel veel tegenzin hun woning in de Dirkslandstraat. Beiden zijn in de Spieringstraat overleden. Klaas was van beroep corveeër. Daarna heeft hij jaren gewerkt op de Mutoblok.

Tom, Maartje, (1e) Aal, Jaap en Truus zijn in de Dirkslandstraat geboren. Aal (2e), Dick en Marie zagen het levenslicht in de Spieringstraat.

Tom (*08081942) is gehuwd met Eef Pannekeet (*22101943). Zij wonen in de Bloedkoraal. Maartje (*23041944) trouwde met haar buurjongen Evert Klouwer (*11051938). Aal is gestorven toen ze 5 jaar oud was. Jaap (*01021949/†21072005) was gehuwd met Garie Tol (Bok) (*12101956/†22022016). Jaap is op tragische wijze overleden. Hij vormde samen met Jos Snoek het illustere duo ‘Buur en Buur’. Het waren eerste klas aalrokers. Ze vertoonden hun kwaliteiten niet alleen in Volendam, maar door geheel Nederland. Truus (*20041951) is gehuwd met Jan de Boer (Broekhuis) (*26081944). Zij wonen in de Maanstraat. Aal (*1954) was getrouwd met Jan Tol (Bok) (*01121950/†26052004). Aal woont Industriestraat 2.

Dick (*25031957) woont in de Jan Platstraat. Marie (19111959) is gehuwd met Theo Tol (*05071959). Zij wonen ook in de Jan Platstraat. 

Klaas en Maartje Mossel

Truus Aal, vader Tom, moeder, Maart Jaap

Hun hoekwoning grensde direct aan de rokerij van Lau Snoek. En naast de woning was een ruime steeg. Het wonen naast en in de buurt van rokerijen was best wel risicovol. Brand in de rokerijen kwam dan ook weleens voor. Als de brandweer eraan te pas moest komen, kon van de steeg gebruik worden gemaakt om een beginnende brand te blussen. ‘Het was niet anders’, zei Tom.

Hij herinnert zich ook dat er tijden waren dat er zoveel vis was, dat er geen kisten meer waren om de vis in te stoppen. Noodgedwongen werd de vis dan maar ‘los’ in de vrachtwagens gelegd tot dat ze er een bestemming voor hadden gevonden.
Klaas Schilder (Politiek) en Maartje Mossel zijn beiden in de Spieringstraat overleden. Dochter Aal is de buurt trouw gebleven en met haar veel te vroeg overleden man Jan Tol (Bok) gaan wonen in de Industriestraat 2. 

Jan Tol Bok en moeder

Spieringstraat 18

Hier heeft lange tijd de Familie Klouwer (Kloon) gewoond. Lau Klouwer {Lau van Albert van Kobus van de Kok} (*25111904/†16061976) en Geertje Kok {Geertje van de Neus} (*25081910/†21111992) woonden hier vanaf hun trouwen op 14 juli 1934. Het huis was eerder gebouwd door Willem Jonk (Willem van Stoop). Lau werkte op de Touwfabriek, bij de Enkev, Hollandia Kattenburg en de Borenfabriek KEM. Na zijn werk was hij, zoals zo velen, werkzaam in de vis. Hij werkte in de rokerij van Lou Snoek.

Het gezin telde 9 kinderen. Albert (*31051935/†12022008) was de oudste. Hij is altijd vrijgezel gebleven. Hij overleed 72 jaar oud. Griet (*28051936) woont in de Narcissenstraat. Zij was getrouwd met Henk Klouwer (de Kaper). De Kaper werkte bij gemeentewerken. Hij overleed plotseling ‘s morgens vroeg tijdens zijn werk achter de vuilniswagen. Dat was in 1983. Henk was toen 49 jaar. 

Lau Klouwer en Geertje Kok

Nico Jaap Marie Griet Evert Ton Loek

Evert (*11051938) is getrouwd met zijn buurmeisje Maart Schilder (Politiek). Evert heeft meer dan 45 jaar gewerkt bij Többe aan de Haven. Zij wonen aan het Kievitplantsoen. Jaap (*26091939) is getrouwd met Alie Tol (*01121944) (Schar). Zij wonen in de Saturnusstraat. Hij werkte bij Hein Tol. Daarnaast is Jaap jarenlang pompbediende geweest bij Kil. 

Marie (*24021942) woont met haar man Kees Cligge in Grubbenvorst. Zij werkte in het Van Nispenhuis in Amsterdam en kwam daar in kennis met haar latere echtgenoot. Hij was in Amsterdam belastingaccountant. Kees moest vanwege zijn werk naar Venlo. Ze verhuisden daarom naar Limburg.

Jan (*29091943) woonde vanaf zijn geboorte bij zijn ouders. Hij heeft 32 jaar thuis gewoond. Hij woont in een gezinsvervangend tehuis in Heemskerk.
Ton (*21021946) is gehuwd met Aaf van Wissen (*10011950). Hij was van beroep metaalbewerker bij Hein Tol. Ze waren buren van elkaar op het Broekerhavenplantsoen. Zij wonen in de Plutostraat. 

Loek (*10 0419 48) is gehu wd met Janet Bien (* 1610 1952 ). Hij was spuit er van bero ep. Zij wone n in de Jan Sluite rstra at. Loek is naar vader vernoemd. Loek heeft na zijn werk en in zijn vrije tijd heel veel uren doorgebracht bij en in de garage van Slappe Thaam.


Nico (*22091949)/†01032016) was gehuwd met Griet Kwakman (*10051952). Zij woonden Saturnusstraat. Nico is na een kortstondige ziekte overleden. Hij heeft vanaf zijn jonge jeugd in de souvenirs gewerkt. Zijn laatste werkkring was bij Boon Edam.

Griet vertelde dat op de trouwdag van hun ouders de touwfabriek in Edam in brand vloog. Daar ging zijn baan. Hij kon naar Leiderdorp om daar in de fabriek te werken. Als vader Lau er niet was, dan was Griet’s moeder bang. Ze ging dan slapen bij Stijntje van Jan Kadij in de Ansjovisstraat. 

Griet heeft het een paar keer meegemaakt dat ze ’s nachts hals over kop het huis uit moesten, omdat er gevaar van brand was in de achter hun huis gelegen rokerij. ‘Het was niet anders’, zei Griet. De straat op en afwachten tot je weer terug mocht. Ton herinnert zich dat ook. ‘We mochten pas weer terug naar huis als de brandweer het goed vond.’

De voorzieningen in de woning van de Spieringstraat waren verouderd. We sliepen met 9 man op de zolder, aldus Ton. In 1967 verhuisde het gezin van Lau (de Kloon) en Geertje (van de Neus) naar het Broekerhavenplantsoen 18. Mede met het oog op de verzorging van Jan was de verhuizing een grote vooruitgang. Jan is 32 jaar thuis geweest. Hij verhuisde daarna naar Heemskerk. Jan woont nog in Heemskerk.

Albert Griet Jaap en Evert

Albert, Griet, Jaap en Evert.

 

Vermoedelijk uit 1956

Jan Klouwer

Het vrachtwagenbedrijf

Spieringstraat 14

Naast de garage van Cor Jonk woonde de Familie Thames Schilder (Mop) (*16041899/†27021969) en Jannetje Waaijer (01071900/†09111991) met hun gezin. Ze kregen 7 kinderen. Zij woonden eerder in de Aalstraat. Hein, Klaas, Lijp, Thoom en Thijs zijn daar geboren. Stijn en Jannig zagen het levenslicht in de Spieringstraat.

Hein Schilder (*13031924/16051987) was gehuwd met Trien Steur (*06021923/†29052005). Zij woonden Dirkslandstraat 2. Klaas Schilder (*15061925/†21011949). Klaas was verloofd met Maartje Kras, de latere echtgenote van Jaap Keizer (keeper Jaap Aaltje). Klaas is op Java gesneuveld bij de politionele acties in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij is met militaire eer begraven, eerst in Djocja en later op het Militaire Erekerkhof in Semarang.

Lijp Schilder (*19111926/†21112006) was gehuwd met Jan Tol {Sul} (*20021924/†28091999). Zij woonden aan de Julianaweg.
Thoom Schilder (*08111928/†29122011) was gehuwd met Hille Steur {van meester Steur} (*26071934/06022016). Zij woonden ook aan de Julianaweg en later in de Sportlaan. Thijs Schilder (*22121930/†08092002) was gehuwd met Klaasie Molenaar {Prop} (*18011935/†15042011). Zij woonden in de Vissersstraat. Stijn Schilder (*19071933) was gehuwd met Dik de Boer (*14111932). Zij wonen in de Burg. Van Baarstraat. Jannig Schilder (*15091936) was gehuwd met Cor Schilder {Kos} (*24121932/28051998). Jannig woont op de Breek. 

Deze onderstaande foto is gemaakt toen bekend werd dat Hein en Klaas tewerk gesteld zouden worden in Duitsland. Uiteindelijk ging dat toch niet door. Vader Thames was op visite geweest bij Van Schaik, ambtenaar bij de gemeente! 

Het graf van Klaas Schilder op Djocja

Het was in de tijd van pastoor Aanstoots. Hij moest het droevige nieuws van het sneuvelen brengen. Het was op een zondagmorgen. Aanvankelijk zouden ze thuis praten over een nieuwe winkel voor Klaas als hij terugkwam uit Nederlands-Indië. Dat ging niet door. Mop was grieperig. Hij ging aan de slag met rekeningen. Toen pastoor Aanstoots binnenkwam zei vader Thames: ‘Je kunt wel zien dat de pastoor oud wordt. Hij is vast verkeerd. Hij moet zeker wezen bij Thames de Mop in de Haringstraat.’

Helaas was dat niet zo. Consternatie en diepe droefheid alom. 

Jannig, Lijp en Stijn. Deze foto dateert uit 1939.

 

De Mop verplaatste zijn bedrijf in 1959/1960 naar de Parallelweg. Schoonzoon Dik de Boer heeft er 41 jaar gewerkt. De rokerij in de Bokkingstraat bleef in gebruik.

Later begon Siem Steur hier zijn plaatwerkerij en ging met zijn vrouw Annie Jonk (dochter van Cor Jonk) boven wonen. Hij kocht het pand van de Mop. De eerste werknemer was Evert Smit, zoon van Jan Smit van de Ventersgracht. 

Siem Steur heeft na de ambachtsschool gewerkt bij Hartog in Edam. Later werkte hij in Purmerend bij een carrosseriebedrijf. 's Avonds en in het weekend kluste Siem bij in een bedrijf aan het Havendijkje naast de Esvo.

Op een gegeven moment vroegen Henk Tuyp en Dirk Schilder van Nieuw Leven of hij partner wilde worden. In 1949 is Siem Steur vennoot geworden van Nieuw Leven. Het was in de tijd dat de cabines en de opbouw van vrachtwagens nog met de hand gemaakt werden. Siem Steur deed het ijzerwerk en Henk Tuyp en Dirk Schilder het houtwerk.

In 1950 trouwde Siem Steur met Annie van Cor Jonk. Hij ging wonen op het terrein van Nieuw Leven. In het witte huisje in de hoek achter dokter Duin. Naast zijn dagelijks werk vond hij nog tijd om in Amsterdam zijn gezel- en meestersmid diploma's te halen! 

De mechanisatie in de auto-industrie zorgde ervoor dat er ook andere producten gemaakt moesten worden. Siem Steur begon daarom in februari 1954 voor zichzelf in de Spieringstraat 14. Later werd ook Spieringstraat 16 aan het bedrijf toegevoegd.

Een verdubbeling van de werkvloer en in die tijd leek dat enorm. Dat was natuurlijk niet zo, want het personeelsbestand groeide nog harder mee. In eerste instantie met jongens die heel dichtbij woonden zoals Jaap Kemper van de Ansjovisstraat en Dik Sier (Kits) van de Industriestraat. 

Was het spant te groot voor in de loods, dan werd het gewoon op straat in elkaar gezet. Auto's had je nauwelijks en de bakker liep wel om. Was een ijzeren balk te lang? Geen probleem. Je maakte een groot gat in de achtermuur en dan door de muur van de achterbuur Jan van Japie. Dat kon toen allemaal. Beneden werd er gelast, maar de rook en de as gingen gewoon door de vloer heen omhoog tot op de vliering waar de kinderen van Siem Steur sliepen.

Buurman Job van Jan van Boertje had TV, maar als er bij Siem Steur werd gelast, kon je die net zo goed uitzetten, want de lasapparaten waren niet ontstoord.

Het bedrijf van Siem Steur groeide en groeide en dat gold ook voor het gezin. De locatie Spieringstraat werd te klein. Er moest wat gebeuren want dit kon niet langer zo. Het bedrijf werd in 1958 verplaatst naar nieuwbouw aan de Parallelweg (samen met Jan Tol (Dollie) de eerste twee fabrieken daar). Het gezin ging in 1959 wonen in de Burg. Van Baarstraat 47. Siem Steur was een van de eerste bewoners van het Munnickenveld. Koos Rikkers was waarschijnlijk de eerste. 

Verleden tijd. De panden Spieringstraat 16,14,12 bestaan niet meer. In de plaats is een nieuwe woning gebouwd, Spieringstraat 10. Hier woont nu M. van den Bergh. Wie er nu op nummer 18 woont is onbekend. Op Spieringstraat 20 wonen thans Henny Sier en Linda Overeem.

Na het vertrek van Siem en Annie Steur werd de werkplaats door Denis Sier en Jan Kunst omgebouwd tot snoepwinkel. Zij noemden de zaak: De Snoepkoning. 

Vanaf 27 november 1960 vestigde zich op dit adres dansschool Cornelissen. Henk Cornelissen (*18011911/†30061993) was getrouwd met Corrie Brouwenstijn. De aanleiding van de komst van Henk Cornelissen naar Volendam waren zijn goede contacten met de familie Schilder (Mop). Cornelissen had een zaak in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam en de Mop had daar zijn viswinkel. De Mop adviseerde hem in Volendam aan de slag te gaan. Van het een kwam het ander. 

De bekende operazangeres Gré
Brouwenstijn kwam ook wel op bezoek in de dansschool in de Spieringstraat. Zij was een zus van mevrouw Cornelissen. Gré
Brouwenstijn (*26081915/†14121999) was een wereldberoemde Nederlandse sopraan en getrouwd met de eerste TV-dokter van Nederland, dokter Hans van Swol. Rietje Brouwenstijn, eveneens een zus van mevrouw Cornelissen, was ook actief in de dansschool. Zij gaf op woensdagmiddag balletles. 

De danslocatie aan de Spieringstraat was een groot succes. Het pand werd te klein. In 1996 verplaatste de dansschool zich naar het Cultureel Centrum aan de Populierenlaan. De dansschool is ook gevestigd geweest in Bowling De Zedde, bij de Firma Jonk op het Slobbeland en in de Plutostraat.
Overal in Volendam werden dansavonden gehouden, o.a. in de Amvo.

Dansschool Cornelissen was in Volendam een begrip. Menigeen heeft daar de eerste beginselen van de danskunst geleerd. Henk Cornelissen kon dat natuurlijk niet alleen. Tonia de Lange en Jaap Braan waren zijn niet weg te denken assistenten. 

Henk Cornelissen raakte naarmate zijn verblijf in

Volendam langer duurde, steeds meer vergroeid met de Volendammers. Hij werd later uit overtuiging Rooms- Katholiek.

Boven de dansschool hebben verschillende mensen gewoond. Kees Bakker (*10021941/† 30012008) en Griet de Boer (Piep) (*03121940) hebben hier o.a. gewoond. Ze woonden na hun huwelijk eerst een jaar in Grootebroek en daarna 4 jaar (1965-1969) in de Spieringstraat boven de dansschool, alvorens te verhuizen naar de Urkerstraat. Griet vergeet de geluidsoverlast nooit. Na de dansschool werd het pand gebruik door Thoom Kok (vd Keffer). Griet en Kees sliepen toen boven de koelcel. Dat geluid was nog erger dan de drukte van de dansschool, aldus Griet. 

SPIERINGSTRAAT 12

Hier woonden Jan Zwarthoed (Jan Job van Jan van Boertje) met Trijn Tuijp (Trijn van Jan van Japie). Zij waren de ouders van onder andere bakker Jan Zwarthoed en Aal Schuitemaker. Vader Jan had een zaak in de Industriestraat naast de fam.Tuijp (Buldog). Job was een broer van Kino Zwarthoed van de Industriestraat 10. Dit huis Spieringstraat 12, zoals op de foto te zien, werd later de fietsenwinkel van Bruin Bien.

Het huis heeft er niet altijd zo uitgezien. Waarschijnlijk heeft de vader van Trijn (Jan van Japie) twee precies dezelfde huizen laten bouwen, een in de Kathammerstraat 5 (onlangs gesloopt) en een in de Spieringstraat 12. Jan en Trijn kwamen hier wonen op 25 mei 1934. Eén dag later werd Aal geboren. De bovenkant van de woning is later vergroot door aannemer Jo Groot.

Jan Zwarthoed heeft na de Industriestraat nog een tijdje een visbedrijfje gehad op het Slobbeland. In het bedrijf in de Industriestraat heeft zoon Kleine Jan ook gewerkt. Vader (Jan) Job van Boertje is in de Spieringstraat overleden. Moeder Trijn verhuisde naar de Haringstraat, de woning van haar ouders. Het pand werd verkocht aan Bruin Bien. 

In het gezin zijn 5 kinderen geboren:
Jan {Grote Jan} (*29011933), gehuwd met Aaf Koning (*10031935). Zij wonen op het Zuideinde. Jan is de banketbakker van de Banketbakkerij van de Meerzijde;

Aal (*26051934), was gehuwd met Cor Schuitemaker (*15121931/†09032004). Cor was een bekende aannemer. Aal woont in een aanleunwoning van Sint Nicolaashof.

Jan {Kleine Jan} (*22041936/†30052005) was getrouwd met Aris Tol {Sas} (*16011933/†31102001). Jaap (23041937/†26091994). Hij was broeder. Zijn kloosternaam was Switbertus. Griet (*06091938) is gehuwd geweest met Bertus Zoetebier (*11011935/†08062004). 

 

Jan Zwarthoed (Job van Jan van Boertje) en Trijntje Tuyp (Trijn van Jan van Japie) met hun kinderen Aal Schuitemaker –Zwarthoed en grote Jan Zwarthoed (Bakkerij Zwarthoed).

 

Spieringstraat 7

Hier woonden Kick Maurer en Trijntje Bond (Sportkous) enige tijd. Zij verhuisden later naar de Industriestraat 14 en weer later naar de Julianaweg 71 (nu Sportshop van Kees Pier). Daarna werd het huis jarenlang bewoond door Grietje Tol (van de Bolle) (*13081912/†05071974) en haar man Kees Schilder (*30121910/†22121946) {Kees was een broer van o.a. Dirk Schilder (Nieuw Leven), Lou Schilder (Post), Piet Schilder (Schimmel) en Stijntje Schilder (gehuwd met Jabik van de Kraaijer) en Neeltje Schilder (gehuwd met Jits van de Stuurman)}. 

Kees Schilder was visventer. Hij is jonggestorven in 1946. Hij was bijna 36 jaar. Kees en Griet hadden één dochter toen Kees overleed. Grietje is daarna altijd alleen gebleven met haar dochter Nel (*23101937). Nel is later getrouwd met Kees Steur. Hij was in zijn leven o.a. werkzaam als hoofdonderwijzer van de Sint Tarcisiusschool. Nel is geboren in Helmond. Haar ouders waren voor de oorlog daarheen verhuisd om een nieuw bestaan op te bouwen met een viswinkel. Zij keerden tijdens de oorlog in 1942 naar Volendam terug. Het lukte niet in de oorlog in Helmond tussen het oorlogsgeweld een goed bestaan op te bouwen. 

Nel trouwde met Kees Steur op 2 augustus 1959. Ze gingen wonen op ‘Korea’, Prinses Margrietstraat 11. In 1961 verhuisden zij naar de Narcissenstraat. Nels moeder Griet van de Bolle verruilde vervolgens de Spieringstraat 7 voor de Prinses Margrietstraat 11. Aal Schokker (Dalm) met neef Thames Tol (Kraaijer) kwamen hier wonen in 1962. Zij hebben er twee jaar gewoond. Daarna woonden hier Hein Schokker (Dalm) en Lijst Jonk (Hamburg). Hein Dalm is jong overleden. Op een vrijdag van kermis, 31 augustus 1985, viel hij bij het café van Jan de Boer van de trap. Hij overleefde de val niet.

Griet van de Bolle was een

fan van de Knoest. Ze ging weliswaar nooit naar het veld, maar ze was o zo bezorgd voor Dick Tol. Ze brandde

voor elke wedstrijd een kaarsje en vroeg dat Dicks benen toch maar niets mochten overkomen. Wonende in de Prinses Margrietstraat ging ze, als de spanning van de wedstrijd te groot werd, aan de Julianaweg staan om Volendam en de Knoest te volgen. Het stadion heeft ze nooit vanbinnen gezien. Dat hoefde ook niet.

Klaas Mol was de volgende bewoner. Hij is een alleenstaande man en had zo zijn bijzonderheden. Op dinsdag na de kermis is hij tijdens het ontmantelen van een gevonden ‘apparaat’ op de kermis, - dit ‘apparaat’ ontplofte in zijn handen - zwaargewond geraakt en naar het A.M.C. in Amsterdam vervoerd. Hij is daarna niet meer teruggekeerd naar zijn huis. Na een ziekenhuisopname en enkele weken revalidatie in de Meermin is hij uiteindelijk terechtgekomen in het Jaap van Praaghuis in Purmerend. Nadat het huis lang heeft leeggestaan is het gekocht op 29 oktober 2010 door Erwin Vlak, die heeft het grondig gerenoveerd. 

Hij heeft daar een jaartje gewoond. Inmiddels is iemand anders eigenaar van de woning.

Haaks op het huis Spieringstraat 7, staat het huis waar vroeger Jan Tuijp (Pet) en Geert Bootsman (Wagen) {grootouders van Jan Tuijp, BZN} woonden. Hun schuur was vroeger waarschijnlijk het loodsje van Jan Pet. Toen later Piet de Boer en Corrie Reurs hier gingen wonen is de loods door Thoom van de Keffer in gebruik genomen als garnalenloodsje. Het loodsje aan de oneven kant was geen apart pand, maar maakte deel uit van de woning Ansjovisstraat 2.

Het begin van de Spieringstraat vanaf de Rokersgracht. De wel bekende ‘de Gezonde Apotheek’, brood- en banketzaak was hier jarenlang gevestigd. De zaak was eerst van Jan Mooijer (de Bakker) en daarna van zijn broer Sijmen Mooijer. Oomzegger Theo Veerman heeft de zaak later overgenomen.

Industriestraat 1:

Cees Buijs (*06041908/†23101991) en zijn vrouw Antje Snoek (*26041909/†13021984) lieten voor hun trouwen een woning bouwen op Industriestraat 1. Dit huis was groter dan de overige huizen in de buurt, omdat Cees en Antje na hun huwelijk een winkel openden als verkooppunt voor Kees Tol, de bakker in de Pastoor van der Weidenstraat. Het vestigen van een filiaal was in de jaren dertig een vrij normale zaak. Bijna iedere ondernemer die de kans kreeg, deed dit. Cees Buijs was niet alleen een vriend van Kees Tol, maar ook een neef. Het bijzondere was dat Antje Snoek een nichtje was van Kees Tol. De moeder van Antje Snoek was namelijk een zus van Crelis Tol (vader van Kees), die was gehuwd met Antje Buijs, een zus van de vader van Cees Buijs. 

Cees en Antje kregen 4 kinderen. Kees (*13091940/†21062010) was de oudste zoon. Hij heeft jaren gewerkt bij de meubelfabriek van Arnold Mühren. Kees was zeer slechthorend. Hij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond. Daarna volgen twee dochters, die beiden buiten Volendam wonen. Ali Oudejans-Buijs (*27041942) en Neel Rijckhoff-Buijs (*31071944). Beiden wonen in Opmeer. De meest bekende van het gezin is de jongste Jaap Buijs (*24041950). Jaap heeft bij de belastingdienst gewerkt en is een periode raadslid en wethouder geweest in de gemeente. Hij is nog zeer actief in de gemeenschap. Jaap doet het nodige vrijwilligerswerk, net als indertijd zijn vader en moeder dat deden. Jaap is o.a. een trouw medewerker aan het Bedakkertje. Jaap heeft een boek geschreven over de kermis in Volendam door de jaren heen. Een standaardwerk dat eigenlijk iedereen gelezen moet

hebben. 

Kees, Jaap, de oudste broer en echtgenote van Piet Oudejans, bruidspaar Piet Oudejans Alie, moeder Antje, vader Cees, Neel en echtgenoot Gerrit (†) 

 

In het decembernummer dus de rest van de Industriestraat. Natuurlijk dan het verhaal over Kits Sier die op maandag trouwde en daarom niet op dinsdag kon trainen. Gelijk had hij. De trainer dacht er anders over. Hij stelde Dick de zondag daarna niet op. Reden: niet op de training geweest!

Een buurt waar veel betaald voetballers hebben gewoond. Ben Steur, Jaap Smit (Jut), Dick Maurer en de gebroeders Sier (Kits).

Trouwens er is nog zo veel meer te vertellen over die kinderrijke straat. Jan Molenaar (Suls), die de draden van de radiocentrale aftapte om thuis lekker muziek te maken, maar waardoor de WALA met meer dan 100 vrouwen geen muziek meer hoorde. De straat ook waar het wereldwijd bekende bedrijf van Klaas Puul werd geboren. Hoe kwam Maurer naar Volendam? De sportwinkel die hij aan huis had is ook het melden waard. De stank in de straat was soms niet te harden. Stank afkomstig van de rokerijen en van de vis die werd geladen en gelost. En dan de andere families die er woonden. Drie families Molenaar, Schokker (Dalm), Guijt (Goeie Ziel), Smit (Jut), Tuijp (Buldog), Molenaar (Suls), Koning (Slappe Thaam), Bootsman (Wagen), Zwarthoed (Kino en Nellie Janssen) Henk Tol (schilder). U houdt het tegoed. 

Met dank aan:
Griet Bakker-de Boer
Jaap Bien
Jaap Braan en Tonia de Lange Jaap Buijs
Kees de Boer (Pet)
Stijn de Boer-Schilder (de Mop) Evert Koning
Kees Mühren
Griet Klouwer-Klouwer (Kloon) Ton en Aaf Klouwer
Gaar Koning-Molenaar (Lekkere)

Garie Kwakman-Mooijer, Jeanet en Ria Mooijer
Tom Koning
Wilma Lautenschütz

Truus van Olfen-Maurer Kees en Gonnie Mühren

Fam. Molenaar (Suls) Gerrit Molenaar

Evert Mooijer
Tom en Marie Schilder
Dick Sier (Kits)
Aal Schuitemaker-Zwarthoed

Jan Schilder (Vik)
Jannig Schilder-Schilder (de Mop) Jos Snoek
Ben Steur
Jan Steur
Nel Steur-Schilder
Aal Tol-Schokker (Dalm)
Jan Tol (Jobse)
Crelis Tuip
Dick Tuijp (Buldog)
Conny Veerman
Trudy Veerman-Prins
Wijnand Zwarthoed