Beeld Sint Nicolaashof geplaatst bij tuin Sint Nicolaashof

07-10-2019

Beeld Sint-Nicolaas geplaatst bij tuin Sint Nicolaashof

Als het kind in ons sterft, dan pas wordt de ouderdom geboren.

Het is jaren geleden dat bewoners van Sint Nicolaashof vroegen of er in de kerkruimte een beeld van Sint-Nicolaas, naamgever van het zorgcentrum, kon worden geplaatst. Een goed idee. We zijn op zoek gegaan naar een geschikt en mooi beeld. We kregen daarna een beter idee. Het bestuur van de SFOV* heeft besloten zelf een beeld te laten maken van Sint-Nicolaas. Het bestuur wil dit beeld aanbieden namens de gemeenschap van Volendam. 

We vonden dat Mevrouw Jans van Baarsen het beeld moest maken. Jans heeft Volendam immers met een aantal prachtige kunstwerken verfraaid. Zij is in het voorjaar van 2018 met haar werkzaamheden begonnen. In overleg met De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof en Jans van Baarsen is ervoor gekozen het beeld een plek te geven tussen de Gouwzee en het nieuwe Sint Nicolaashof. 

Plek waar beeld Sint-Nicolaas wordt geplaatst.

De plek is zorgvuldig gekozen. De zorgverlening in Volendam was vanaf 20 maart 1890 in handen van de zusters Dominicanessen van Voorschoten. Het eerste klooster stond in de directe omgeving waar het beeld zal worden geplaatst. Zuster Mercedes Matze was in 1918 de eerste gediplomeerde zuster in Volendam. De zusters kregen vanaf de opening in 1953 de leiding over de zorg in Sint Nicolaashof.

We willen met deze plaats ook de verbinding tussen Sint Nicolaashof en Gouwzee accentueren. Ze horen bij elkaar, net zoals zorgverlening vanuit Sint Nicolaashof naar de omliggende aanleunwoningen en elders in het dorp. En we willen jong en oud met elkaar verbinden. Ze hebben elkaar nodig en ondersteunen elkaar als dat nodig is. Sint-Nicolaas, de naamgever van het gehele zorgcomplex en de grootste kindervriend, is wat dat betreft een sprekend en inspirerend voorbeeld. Op een nog nader te bepalen datum zal het beeld worden geplaatst.  Het manshoge bronzen beeld zal met medewerking van de bronsgieter en Jans van Baarsen door Van Dijk Bouw worden geplaatst. U hoort daar tijdig meer van. 

In de Nivo stond een artikel en prachtige foto's van de plaatsing van het beeld. Zie onderstaande link. 

Beeld Sint Nicolaashof geplaatst.