Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam Rapportage 2020

Het Fonds Ouderenzorg Volendam zet zich in voor het welzijn van de ouderen op materieel en ideëel terrein. Het Fonds ondersteunt welzijnsactiviteiten voor ouderen die 'bedakken'. Voor inkomsten zijn wij afhankelijk van inkomsten uit bijdragen en fondsenwerving.

Hieronder volgt het jaarverslag 2020.

Meer informatie 'wie zijn wij' leest u op de homepagina: http://www.ouderenzorgvolendam.nl