Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam Rapportage 2019

 

 

Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam zet zich in voor het welzijn van de ouderen op materieel en ideëel terrein. Het Fonds ondersteunt welzijnsactiviteiten voor ouderen die 'bedakken'. Voor inkomsten zijn wij afhankelijk van inkomsten uit bijdragen en fondsenwerving.

Hieronder volgt de jaarrekening 2019.

Meer informatie 'wie zijn wij' leest u op de homepagina: http://www.ouderenzorgvolendam.nl